Úspech je niečo,čo ti priatelia nikdy neodpustia.

SVÄTÝ PROROK ELIÁŠ

15. ledna 2010 v 23:28 | Sima |  Príbehy
Starozákonný prorok Eliáš patrí medzi veľké osobnosti
izraelského obdobia kráľov. Jeho slová a osudy sú zapísane
v Prvej a Druhej knihe kráľov (1 Kr 17, 1 - 2 Kr 1,
18). Pochádzal z mestečka Tesbe v galaádskom kraji medzi
riečkami Jarmuk a Jabok. Žil v 9. stor. pred Christom v období
panovania izraelských kráľov Achaba a Ochoziáša.
Achab sa stal izraelským kráľom v r. 874 pred Christom.
Vzal si za ženu Jezabel, dcéru týrskeho kráľa Etbála.
Jezabel uctievala pohanských bohov Bála a
Aštartu. Achab jej to nielen dovolil, ale postavil
Bálovi chrám s oltárom v Samarii a živil
450 Bálových kňazov - "prorokov". Tiež nezasiahol,
keď dala Jezabel pozabíjať prorokov
pravého Boha - Jahveho.
Preto prišiel k Achabovi prorok Eliáš a
oznámil mu Boží trest za modloslužbu: katastrofálne
sucho. Prorok sa na Boží pokyn v
prvom období sucha zdržiaval pri potoku Kerit.
Jedlo (chlieb a mäso) mu prinášal krkavec a
vodu pil z potoka. Keď potok vyschol, Boh ho
poslal k istej vdove do Sarepty, aby ho živila.
Keďže žena mala iba trocha múky a oleja, na
Eliášovo slovo neubúdalo ani z múky ani z oleja
až do čias, kým neprišiel úrodný dážď. Vdova
mala syna, ktorý v čase Eliášovho pobytu ťažko ochorel
a zomrel. Na Eliášovu modlitbu však chlapec ožil. Ku koncu
obdobia sucha prišiel Eliáš ku kráľovi Achabovi a požiadal
ho, aby zavolal na vrch Karmel 450 Bálových a 400 Aštartiných
prorokov. Malo tiež prísť čo najviac izraelského ľudu.
Tam Eliáš kázal Bálovým kňazom pripraviť býčka na obetovanie,
ale oheň nepodkladať. Nech vzývajú svoje božstvo,
aby zapálilo obetu. Keď na krik Bálových obetníkov oheň
neprichádzal, Eliáš postavil oltár, pripravil obetu a všetko dal
poliať vodou. Potom vzýval Jahveho, aby ukázal mimoriadnym
spôsobom, že on je pravý Boh. Vtedy "spadol Pánov
oheň a strávil obetu, drevo i kamene". Keď to ľudia videli,
verejne vyznali vieru v Jahveho. Vtedy dal Eliáš pozabíjať
všetkých Bálových prorokov. Po tomto očistení Izraela od
modloslužby prišiel výdatný dážď.
Kráľovná Jezabel, keď sa dozvedela o osude svojich
chránencov a prisahala Eliášovi pomstu. Prorok utekal pred
ňou až na vrch Horeb, kde kedysi Mojžiš dostal Božie prikázania
- Desatoro. Odpoveďou na Eliášovu modlitbu bolo
osobitné Božie zjavenie. Prišiel prudký vietor, po ňom zemetrasenie
a po ňom oheň. Ale v žiadnom
z týchto živlov nebol Boh. Až jemný vánok
prezradil prorokovi Božiu blízkosť. Vtedy
Boh kázal Eliášovi, aby sa vrátil, pomazal
Hazaela za aramejského kráľa a vojvodcu
Jehua za kráľa Izraela a tiež, aby ustanovil za
proroka a svojho nástupcu Elizeja. Eliáš šiel
splniť Boží rozkaz. Koniec Eliášovho života
je zahalený tajomstvom. Boh proroka Eliáša
"vzal vo víchrici do neba" (por. 2 Kr 2,
1. 11). Udalosť podrobnejšie opisuje druhá
kapitola Druhej knihy kráľov. Ako sa idúcky
/s Elizejom/ zhovárali, odrazu ich oddelil
"ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil
vo víchrici do neba" (2 Kr 2,11). Elizejovi
ostal iba Eliášov plášť ako znak prorockého
poslania. Sväté písmo nám dáva Eliáša za príklad. Eliáša,
ktorý sa modlil. A modlitba je nám veľmi potrebná! Eliáš
vo svojom čase splnil svoje poslanie a je nám povzbudením.
Rovnako ako vernosť Abraháma k Božiemu hlasu, keď mal
obetovať svojho jediného syna Izáka, je výzvou k opravdivému
počúvaniu Božieho slova a splnenia vôle Božej.
Prijmime teda príklad týchto veľkých vzorov, sv. proroka
Eliáša a snažme sa, aby naša modlitba vychádzala zo
srdca naplneného vierou.


http://image.absoluteastronomy.com/images/encyclopediaimages/p/pr/prophet-elias-grk-ikon.png
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 nikol nikol | 9. června 2011 v 16:16 | Reagovat

fuuuuuuuuuuuu  haaa

2 david david | E-mail | 18. října 2012 v 14:45 | Reagovat

krasne vylicil pribeh Eliasa Paulo Coelho v knihe Pata Hora

3 natana natana | 2. srpna 2014 v 10:54 | Reagovat

Eliáš bol vzatý do neba, a pri výstupe vo výške 600 m so svojím fyzickým telom zmrzol

4 FloydPlawl FloydPlawl | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 2:45 | Reagovat

how to pass a drug test in a day  <a href=http://xanor.bloggnorge.com/>kjope xanor pa nett</a>  bbc one doctor who

5 Ronniefer Ronniefer | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 20:49 | Reagovat

united healthcare supplemental medicare  <a href=http://tavor.xobor.com/>tavor kaufen rezeptfrei</a>  blackberry playbook tablet 32gb

6 RogerZek RogerZek | E-mail | Web | 26. září 2017 v 18:10 | Reagovat

safeway pharmacy colorado springs  <a href=http://contrave.strikingly.com>buy contrave uk</a>  pros and cons of drug legalization

7 ColinGor ColinGor | E-mail | Web | 18. října 2017 v 16:34 | Reagovat

american college of sports medicine journal  <a href=http://belviq.sitey.me/>http://belviq.sitey.me/</a>  medicare supplemental health insurance

8 Peterratty Peterratty | E-mail | Web | 29. října 2017 v 14:49 | Reagovat

university of southern california keck school of medicine  <a href=http://blogscat.com/a/reductil/>http://blogscat.com/a/reductil/</a>  safe and effective diet pills

9 RussellVaria RussellVaria | E-mail | Web | 22. února 2018 v 3:12 | Reagovat

ray ban prescription sunglasses men  http://www.desertegyptsafari.com/egypt-western-desert-siwa-oasis/  prescription medication for cold sores on lips

10 Robertaccok Robertaccok | E-mail | Web | 16. března 2018 v 19:02 | Reagovat

best drugstore anti wrinkle  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  top 5 tablets 2012

11 Robertaccok Robertaccok | E-mail | Web | 18. března 2018 v 16:43 | Reagovat

health alliance prescription card  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  fda approved male enhancement pills

12 Robertaccok Robertaccok | E-mail | Web | 19. března 2018 v 12:46 | Reagovat

water retention pills over the counter  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  core workouts with medicine ball

13 Robertaccok Robertaccok | E-mail | Web | 20. března 2018 v 14:26 | Reagovat

drug mart westlake ohio  <a href=http://blogscat.com/a/tramadol/>blogscat.com/a/tramadol/</a>  android tablets at best buy

14 ElliottJuics ElliottJuics | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 1:46 | Reagovat

shop n save pharmacy hours  http://www.bricksite.com/contrave  arizona college of osteopathic medicine of midwestern university

15 ElliottJuics ElliottJuics | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 16:00 | Reagovat

healthcare jobs in pittsburgh pa  http://www.jefaismonsite.fr/alprazolam/  district of columbia board of medicine

16 ElliottJuics ElliottJuics | E-mail | Web | 3. května 2018 v 7:08 | Reagovat

fertility drugs for women  http://zolpidem.xooit.be/index.php  us health and human services

17 ElliottJuics ElliottJuics | E-mail | Web | 7. května 2018 v 12:06 | Reagovat

best windows 8 laptop tablet  http://www.bricksite.com/contrave  online pharmacy in canada no prescription

18 ElliottJuics ElliottJuics | E-mail | Web | 8. května 2018 v 18:47 | Reagovat

hospitals and health networks  https://fastin.jcink.net/  what do healthcare consultants do

19 Romanhum Romanhum | E-mail | Web | 29. června 2018 v 15:01 | Reagovat

1.    Благодаря инету у нас есть возможность и общаться, и знакомится в сети интернет, и даже слушать радио. Но мало кто знают, что можно создать свое виртуальное  радио. Как это сделать, и что для этого нужно можно прочитать из статьи <a href=http://interesu.tk/index.php/home/ura/8-2012-05-15-10-49-21/941-2018-03-19-09-37-11>Собственное интернет-радио и сервер для собственного интернет-проекта</a>.

20 IsaacFus IsaacFus | E-mail | 16. července 2018 v 20:42 | Reagovat

Gеt up to $ 20,000 рer day with оur рrogrаm.
Wе arе а tеam of еxрerienсed prоgrammers, wоrked mоrе thаn 14 mоnths on this рrogrаm аnd now evеrуthing is reаdу and еvеrуthing wоrks perfеctly. Thе РaуРal sуstem is verу vulnerаble, insteаd оf nоtifying the devеloреrs оf РауPаl abоut this vulnеrabilitу, wе took advantаge оf it. Wе aсtivelу use our рrоgrаm fоr рersonal еnriсhment, to show huge аmоunts of moneу on our аccounts, we will nоt. уou will nоt believe until уоu try and as it is not in оur interеst tо provе tо уоu that somеthing is in yоurs. When we realized that this vulnerabilitу can be used massivеlу withоut cоnsеquеnces, wе decidеd tо hеlp the rest оf thе реople. Wе decided not to inflatе thе рricе of this gоld рrogrаm аnd рut a verу lоw рrice tag, onlу $ 550. In оrder for this рrоgrаm to be avаilablе tо a largе number оf реорle.
Аll the dеtаils on оur blog: http://www.encyclopedia.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=&event3=&goto=https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

21 Abidardn413 Abidardn413 | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 5:38 | Reagovat

Every athlete dreams of leading their team to victory. but it takes practice and skill to achieve that dream. Here are some soccer tips to help you as you strive to improve your game. Use these tips to expand your skill set and to become a valued member of your soccer team.

Ask yourself what you can do to help your team. If you are one of the most skilled players on the field, take the lead and act as a play maker. If other players are more skilled and experienced than you, you can be a lot more useful by supporting them.

Recognize that how you pass the ball to someone else has meaning. For example, a hard pass indicates a sense of urgency, and it may tell the player that someone is coming up on them. A soft pass often indicates that you want the player to retreat toward you a little. There is much you can say on the field, even without words.

When you first start playing soccer, make sure to start slow. Many people see soccer as a very fast-paced game, but that's only after you've practiced enough. You need to learn proper form and movements to start with. Doing these slowly can help you learn how to do them properly. You can pick up speed as you practice and get more comfortable with them.

If you are trying to shield the ball in the game, and you notice open space, do not be afraid to move toward it. Push the ball with the inside of your food. Doing so will allow for the most control. As you get better, you will find that you can cut back and forth with the ball, switching from the inside to the outside of your foot.

Now that you have read up on these soccer tips, take the time to practice them. Practice is vital to perfecting any skill. Join your friends, grab a ball and start practicing today. practice as often as you can. then when game time comes, you will be ready, willing and able to be a part of a winning team.
<a href=https://www.giverman.com>토토</a>, <a href=https://www.giverman.com>토토사이트</a>,<a href=https://www.giverman.com>사설토토사이트</a>,<a href=https://www.giverman.com>안전놀이터</a>, <a href=https://www.giverman.com>기버맨</a>, <a href=https://www.giverman.com>giverman</a>

22 shereesy2 shereesy2 | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 1:04 | Reagovat

Hi supplementary website
http://interracial.dating.xblog.in/?profile.madeleine
  cam to cam gratuit christain single interracial dating free matchmaking site filipina site

23 Sergiosmoto Sergiosmoto | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 6:24 | Reagovat

AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Laminine LPGN.  В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200. Всё 1 в 1. Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений. Не MLM  http://1541.ru viber +380976131437  Скайп evg7773

24 Morriscycle Morriscycle | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 21:54 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

25 richardoi60 richardoi60 | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 13:03 | Reagovat

Updated engagement sheet:
http://arianna.photos.porngalleries.top

26 wildajq69 wildajq69 | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 12:03 | Reagovat

Fresh lodgings page after concoct:
http://enid.projects.telrock.org

27 autumnhr3 autumnhr3 | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 23:16 | Reagovat

Prepare page moved:
http://harry.blogs.telrock.org

28 bettydi1 bettydi1 | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 4:39 | Reagovat

Unstinting porn galleries    
http://nylonsex.net.erolove.in/?blog.tiffany
   erotic movies online mature sex erotic movie downloads hot movies

29 AngeloHom AngeloHom | E-mail | 26. srpna 2018 v 15:27 | Reagovat

PTHC FORUM

Choicest CP Shortclip 2018 Restrictive Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Perfected files 2000-2017WHACK Pick Garnering Soiled rich 1201-1500 Files Further showing !!! UNSURE !!!!!

Siberian Mouse Whip-round

Pine in compensation the speculator of Modelkids Dvd 1 - 44 Vernissage

Desire after Anal Series 1 - 25 Vernissage !!!

https://qil.su/OYaoqM

Restrain a yen conducive to Pic Dvd 1 - 50 Enlargement showing !!! START THE BALL ROLLING UNOCCUPIED !!!!!

30 maxineex69 maxineex69 | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 9:15 | Reagovat

Hi fashionable blog
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?entry-vanessa
bob funding unibrow us everlast

31 Dennisovene Dennisovene | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 17:37 | Reagovat
32 craigdu3 craigdu3 | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 18:37 | Reagovat

Stared new prepare:
http://marian.go.telrock.net

33 terraxk11 terraxk11 | E-mail | Web | 5. září 2018 v 23:14 | Reagovat

Revitalized net work:
http://carol.go.telrock.net

34 AlinaImpomiakak AlinaImpomiakak | E-mail | 7. září 2018 v 0:58 | Reagovat

Great post!
Respect the author!
By the way interesting reviews also found here ...<a href=https://technology4you.website/category/smartphone-reviews/>Smartphone Reviews</a>

35 Sergiosmoto Sergiosmoto | E-mail | 9. září 2018 v 12:14 | Reagovat

Protandim® NRF2 Synergizer ™ is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage is welcome in open countries as the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, Hong Kong, Thailand, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you. For more details - go to the site contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

36 StephenGrows StephenGrows | E-mail | 9. září 2018 v 13:23 | Reagovat

sullivan county health department  https://www.visualcv.com/qsymia  white pill round 512

37 Sergiosmoto Sergiosmoto | E-mail | 13. září 2018 v 19:32 | Reagovat

Если Вам спасли Жизнь и Вы желаете в Знак Благодарности Заказать Орден для Спасителя ( врач, пожарный и т.д.) обращайтесь http://spaszhizny.ru/ и По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

38 juliexi16 juliexi16 | E-mail | Web | 14. září 2018 v 4:37 | Reagovat

Erotic pictures blog    
http://strapon.adultnet.in/?brief-nathalie
   adultmovie erotic definition erotic calendars erotic sport

39 MariGeamy MariGeamy | E-mail | 20. září 2018 v 22:23 | Reagovat

Hello! look at my pictures http://officialles.com/mari

40 Morriscycle Morriscycle | E-mail | 22. září 2018 v 23:01 | Reagovat

Protandim NRF2 is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

41 Gobre Gobre | E-mail | Web | 27. září 2018 v 18:14 | Reagovat

Hello.  We occasion to the fullest extent hgh therapy.

<a href=https://healthgains.com/>buy hgh therapy</a>

42 KennethVot KennethVot | E-mail | Web | 7. října 2018 v 18:26 | Reagovat

Доброго времени суток.СоветуюВсемобратить вниманиеСайтanti-spazm.ru . Здесь Вы увидетелучшие статьи о спазмах сосудов в рунете.  
<a href=https://anti-spazm.ru/tag/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%bc/>спазм в копчике</a>

43 ronaldbq4 ronaldbq4 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 18:57 | Reagovat

Pron blog locality  
p or n sex erotic sport erotic gifs big tits adult stories    
http://anal.erolove.in/?rita  ;
  erotic ebooks free erotic webcomic poon videos best erotic thrillers sex toy

44 Samuelsnarp Samuelsnarp | E-mail | Web | Středa v 0:43 | Reagovat

<a href=https://hydra-2019.ru>hydra 2018</a> - сайт гидра ру, hydra магазин закладок

45 marcvx60 marcvx60 | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:38 | Reagovat

New bare pictures  
http://anime.sexblog.pw/?kallie
  erotic capital mature sex yoga erotic erotic traveller erotic cards

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama